Hakkımızda

Oza hayatın sesidir. Hayatın akışını güncel bir şekilde halka aktarmayı amaçlar; kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gazeteciliğin en temel işlevi, gazetecinin ise öncelikli amaçlarındandır.

Oza basını yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü bir güç olarak kabul edip bu sorumluluğun bilinciyle hareket eder.

Oza öğrencilerin, işçilerin, emekçilerin, kadınların, ezilen halkların, ötekileştirilen kesimlerin sesidir. Gazetecilik; güçlü konumda bulunanların sözünü dinleme uysallığı değil, daha ziyade güçsüzlerin sesini duyurma, onlara hakikati iletme ve bu amaçla gerekirse güçlüleri huzursuz etme yaramazlığıdır.

Oza doğrulardan yanadır. Okurlarının farklı ilgi ve meraklarını tatmin etmek için değişik haber yaklaşımları uygular. Bütün bu görülen değişikliklere karşın, değişmeyen haberciliğin temel gerekleri açıklık, sadelik, kesinlik ve doğruluktur. Bizim için doğruluk yaşamsal önem taşır.

Oza erişmek istediği kitle için en önemli diye nitelendirdiği bilgileri toplar, haber yapar, okuyucularını bilgi almaya ve düşünmeye sevk eder.

Oza şeffaf bir yayıncılığı kendine ilke eder. Gazetecilik; haber gizleme sanatı değil, haber verme zanaatıdır.

“Ne zaman bir gazeteci yapabileceğinin en iyisini yapmazsa, bir basın kahramanına ihanet etmiş olur”

Prof. Haluk Şahin